Bilerne skal være der. Cyklisterne må være der - eller hvad?

    
Til venstre ser vi cyklisten køre midt i bilisternes højresvingsbane, da der ligger en 2 meter bred snebræmme. Til højre har en beboer været så venlig at fjerne sneen for kommunen, men hvad hjælper det, når kommunen ikke agter at fjerne sneen før eller efter denne samvittighedsfulde borger!
     
Jernbanegade ved broen: Her ses endnu en grov og uforsvarlig holdning overfor byens cyklister. Det
under sneen blåmalede cykelfelt var tildækket af sne i over en måned før det blev fjernet
     
Parkvej i Fourfeldt: Med "lidt" held, balanceevne og koncentration kan cykelstien muligvis befares,  
- man skal i hvert tilfælde ikke begynde at beundre den smukt ryddede kørebane ved siden af.

De her viste eksempler er ikke enestående. Adskillige steder i Ribe og Esbjerg har man ikke anstrengt
sig tilstrækkeligt for at gøre cykelarealer og cykelstier farbare. Det kan være opkørsler og indkørsler til
cykelstier og ophobning af sne ved vejkryds. Fra kommunal hold har man gjort meget for at promovere
sig som en cykelvenlig og miljøvenlig kommune, men der er måske noget der er gået lidt skævt med
hensyn til at virkeliggøre det.