Glimt fra en arbejdskamp, hvor arbejdsgiveren forhandlede med en skjult dagsorden

 

 

 
Fra demonstrationen for bedre løn- og arbejdsvilkår, her ved VUC i Stormgade