Arbejdernes
Boligforening
afdeling 1

Arbejdernes Boligforening blev stiftet i 1917 og er dermed byens ældste almennyttige boligforening.
Tømrer Carl N. Larsen, Østergade 95, var en af initiativtagerne og blev senere kasserer, formand og forretningsfører i boligforeningens første år. De første boliger blev opført mellem sygehuset og Varde-jernbanen omkring 1919. Prisen for en af de større lejligheder var dengang 28 kroner i måneden og indskuddet blev ofte afdraget med et par kroner om måneden.  
Link til AB afd 1´s hjemmeside.

 

          *******

Generalforsamling 2014
(opdatering af generalforsamling følger)

      
                  *******

Generalforsamling 2013

AB, afd 1 har afholdt general-forsamling torsdag den 25. april.
Ny formand og bestyrelse blev valgt.
Et forslag om en gennemgribende ændring / fornyelse af  det grønne velfungerende opholdsareal blev med stort flertal vedtaget på general-forsamlingen. På et spørgsmål om hvorfor der ikke var udsendt en speciferet plan over det nye tiltag forud for generalforsamlingen, var svaret "...at der ikke var tid til dette...".

Vi kan så håbe på det bedste og frygte det værste.

Arkitektfirmaet har lagt navn til det der sker i vores grønne område. Her er  LINKET til deres virklighedsfjerne fortælling om vores fremtidige grønne område.
Link til GF-referat side 1

Link til GF-referat side 2

Artikel fra Ugeavisen 31.7.13  
Artikel fra Ugeavisen 27.6.14

          

*******

Syg P-løsning

Jeg læser i Jydske Vestkysten at der påtænkes opført et parkeringshus på remisegrunden i Esbjerg. Dette er en urimelig og uacceptabel ide, da bilerne stadigvæk vil parkere på de nærliggende P-pladser i Knudsgade, Østergade, Valdemarsgade m.fl. Mange bilister ”overlever” ikke en tur på 600 meter til sygehusets hovedindgang.

Sørg i stedet for ordentlige kollektive forbindelser med stoppested ved sygehusets indgang. En løsning kan evt. være en parkeringskælder under den nuværende P-plads.

Lad remisegrunden øverste jordlag udskifte og lad grunden udlægge til fritidsområde med f.eks. volleybold- og minigolfbaner. Opbyg grønne udendørs opholdsmiljøer med borde, bænke og bålsteder.

Kommunens tænkning i beton, granit og asfalt må ophøre nu!

Bent Yde

Nørrebrogade 32

Esbjerg

 

*******

Parkeringshus

Det er nu principbesluttet at opføre et parkeringshus på remisegrunden efter forhandlinger mellem Esbjerg kommune og Region Syddanmark.

Efter det der nu forelægger skal Haraldsgade forlænges over jernbanen med en bro med vejforbindelse til et toetagers parkeringshus, dertil skal der opføres en gangbro ud for Valdemarsgade

 

Vedr. AB afd. 1s "omlægning" af de grønne arealer i 2013/14

Det er trist at opleve at den boligforeningsafdeling man har valgt bo i, hjerneløs og hjerteløs, konsekvent har fjernet de kvaliteter der var i haven / opholdsarealet og ødelagt et grønt areal med de førhen gode muligheder for at udfolde sig på forskellig vis.

Lejepladserne er fjernet, - man ønsker tilsyneladende at gøre boligerne til en pensionistghetto.

De grønne kroge med bænke er fjernet. De buske og hække der før gav hygge og et naturligt læ for vinden er fjernet.

Det tidligere store græsareal der før gav mulighed for både at være sig selv, og være sammen med andre uden at træde andre over tæerne er stort set erstattet af ukrudtsmarker og grusarealer. Disse arealer blev tidligere anvendt til familiesammenkomster, grill, leg, solbadning og til at sidde for sig selv med kaffen og en bog. I dag udgør det frie græsareal kun en lille brøkdel af hvad det var før.

Et grønt areal skal indrettes efter den måde beboerne anvender det her og nu, helt modsat ideer og ønsker som ikke har sin gang på jorden, uanset om ideen er opstået hos nogle få beboere eller hos et såkaldt "renommeret" havearkitektfirma.

ADFÆRDSREGULERING
Det er trist at opleve at beboernes adfærd og brug af arealet skal reguleres af boligforeningens indgreb i den daglige brug af de før grønne arealer.
Det er ikke afdelingens opgave at regulere beboernes brug af de grønne arealer; - kald det en gård, park eller have.


Kommentar til afdelingsmødets forløb:

Det kan undre mig at min kritik og mine kommentarer af anlægget stort set ikke blev modsagt eller imødegået på afdelingsmødet i april 2014. - Det må man vel forstå sådan at det jeg sagde var overvejende rigtigt, selv om man ikke tog konsekvensen deraf; - man havde jo fået bevilliget mange penge af Realdania og det ville jo ikke se godt ud hvis man havde skidt i nælderne med projektet.

Bent Yde, april 2014


Det efterfølgende er "arkitektfirmaet" MOVEs beskrivelse af vores have / gårde / grønne opholdsrum før man rev alle buske, hække og nogle træer op og sved græsplænen af:


Boligforeningen er fra 1917 og hører til blandt nogle af de første boligforeninger i Danmark. Boligforeningen bærer præg af et prydanlæg med stort driftbudget, der bruges på græsklipning, klipning af buske og hække samt lugen i mange bede. I gårdrummene er eneste aktivitet legepladser (der bor relativt få børn i afdeling 1 idag), og det er meget sparsomt med opholdspladser. Området er spækket med gamle tørrestativer, hvor kun få anvendes til at tørre tøj på og et sted anvendes tørrestativet til stativ for telt ved årets gårdfest.


Stedet opleves i tre skalaer:


STOR SKALA

Byperspektiv, hvor gårdrummene fremtræder som frodige grønne rum, der kobler sig på byen via forbindelser på kryds og tværs af gårdrummene. Sådan er det ikke i virkeligheden - der er blokeret for kobling mellem gårdene flere steder p. g. a. kommunens dispositioner, (bede med grønt krat og p-pladser).


MELLEM SKALA

Boligperspektivet hvor gårdene bidrager med grønne kig - dog med et monotont præg, da alle buske klippes, så de aldrig blomstrer.


LILLE SKALA

Menneskeperspektivet, hvor man tydelig fornemmer, at der fra gangarealer langs bygninger ligger en barriere i hække langs med stierne, og at boligerne ikke er koblet på det grønne rum - det ligger som en isoleret grøn ø der ikke motiverer til aktivitet og ophold.


Det ovennævnte er uddrag fra MOVEs beskrivelse af gårdene før gennemførelse af den nuværende tilstand og kan læses i sin helhed på:
http://issuu.com/move-arkitektur/docs/afd_1_ab_plan_move 
På siden kan du også se se planen for området.

***********

Kommentar:

Beskrivelsen af vores daværende grønne arealer er næsten helt igennem fordrejet, usand og lader til at være skrevet af mennesker som aldrig har sat sine ben på stedet; - og hvis det er tilfældet har de overhovedet ikke nogen ide om mennesker og deres forhold til hinanden og de omgivende grønne arealers formål og anvendelse.

Man må konstatere at Realdania er blevet taget godt ved næsen da de bevilligede den halve million til arkitektfirmaet MOVEs efterfølgende uanvendelige projekt.

Bortset fra de opsatte minihaver må man se projektet som helt forfejlet. 
"Kejserens nye klæder"  om igen.

Bent Yde

Artikel fra Ugeavisen 27.6.14

Fra det der var engang


Sommer i haven

Vinter i haven

Klip fra sommeren 2004:
 
 
 
 
 
 
 


 
Før solopgang over den gamle remise og efter solnedgang over Knudsgade

                                                        **********

 
Den mere idylliske side af remisegrunden

Herunder klip fra remisearealet: